RIWO - Számla és Készletnyilvántartás 5.56v

„A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.”

A számlázó program neve : RIWO - Elek - Számla és Készletnyilvántartás
Azonosító száma : RIWO0001
Fejlesztő neve : RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT.
Adószám : 10730289-2-17

Több raktár kezelése.
Raktári kartonok.
Beszerzések nyilvántartása.
Szavatossági idő kezelése.
Gyártási számok kezelése.
Kiadások (selejt, szállítólevél, raktárközi átadás).
Szállítólevelek (számla szállítólevélből, gyűjtő szállítólevél).
Számla, számla előkészítés.
Előlegbekérő levél.
Kintlévőségek, kötelezettségek kimutatása.
Pénztárbizonylatok kezelése.
Napi, időszaki pénztárájelentés kezelése.
Ügynökök elszámolása.
ESZIG bevallás.
Bizonylat export, import funkciók.
Szerviz munkalapok kezelése.
Vevő-, szállító megrendelések.
Vevő megrendelésből szállítólevél, számla generálás.
Vevő árajánlatok.
Autószervizeknek nyilvántartása (átadás-átvételi bizonylat, munkalap, ellenőrző lista, értesítő, számlázás, műhely munkalap)
Dekor műhelyek megrendelés kezelése.
Intrastat bevallás elkészítése.
Gyártás (kiadás gyártásra, bevét gyártásból, receptúrák, gyártás előkészítés, alapanyagok nyomon követése).
Fordított számlázás (MLM rendszerhez.)
Megrendelés felvitel, kintlévőségek lekérdezése - Windows Phone 8.1, 10 - mobil adatelérés.
Oferto - Megrendelés felvitel, kintlévőségek lekérdezése, leltár - Android 4.1 - 7 - mobil adatelérés
Diary - Szerviznaplók lekérdezése, szerviz eredmények karbantartása, dokumentumok kezelése. - Android 5.0 - 7 - mobil adatelérés.
Nyomtató szervizek nyilvántartása (számlálóállások, full szerviz, számla generálás, munkalapok, full szerviz költségelemzés)
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.
PTGSZLAH adatszolgáltatás
RIWO Számla és Készletnyilvántartás